چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | Wednesday 6 December 2023

در تنظیم قراردادهای خرید و فروش اعم از زمین و مسکن، اتومبیل، پسته و …. توصیه می شود حتی الامکان نسبت به تهیه متنی به صورت مکتوب اقدام نمایید. لازم است در متن قرارداد، مشخصات کامل طرفین قرارداد( نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی پستی و تلفن تماس)، مشخصات مورد معامله و اوصاف آن، […]

در تنظیم قراردادهای خرید و فروش اعم از زمین و مسکن، اتومبیل، پسته و …. توصیه می شود حتی الامکان نسبت به تهیه متنی به صورت مکتوب اقدام نمایید.

لازم است در متن قرارداد، مشخصات کامل طرفین قرارداد( نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی پستی و تلفن تماس)، مشخصات مورد معامله و اوصاف آن، نحوه پرداخت ثمن معامله( با ذکر جزئیات صدور چک یا انتقال وجه) و مواعد پرداخت، شرایط تحویل و انتقال سند، تعهدات طرفین قرارداد، تعیین وجه التزام، نحوه اعمال حق فسخ ‌و مدت زمان آن، سایر شرایط مختص قرارداد و در انتها مشخصات کامل شهود قرارداد قید گردد.

لازم به ذکر است حضور و امضای دو نفر شاهد موثق در هنگام تنظیم قرارداد و نگارش آن، می تواند از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی جلوگیری نماید و اثبات مفاد قرارداد را در دادگاه آسان نماید.

همچنین در هنگام نگارش قرارداد توصیه می شود ضمن تعیین کامل تعهدات طرفین، ضمانت اجرای مشخصی برای استنکاف هر یک در نظر گرفته شود؛

به عنوان مثال اگر هر یک از اقساط ثمن معامله از جانب خریدار پرداخت نگردد، فروشنده علاوه بر حق فسخ قرارداد، می تواند وجه التزامی معادل ده درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت از خریدار مطالبه نماید.

مهدی مظفری اناری عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

غزه محو شدن اسراییل را از صفحه روزگارقطعی کرد

غزه محو شدن اسراییل را از صفحه روزگارقطعی کرد و نشان تکنولوژی پیشرفته درعزم واراده الهی رنگی ندارد. ...

یادداشت های خصوصی