دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday 28 September 2020

آرشیو اخبار پیشخوان

شأن‌های فراموش‌شده کارگران و معلمان/ شعارگرایی دردی را دوا نمی‌کند

اردیبهشت ماه به یمن شهادت استاد شهید مطهری مزین به تجلیل از دو جایگاه رفیع در منظومه زندگی ایرانیان انقلابی است. یکی تکریم معلمان و دیگری کارگران که اولی پایه‌های هویتی و تربیتی جامعه را بوجود می‌آورد و دیگری معنابخش عزت و شکوه ملی است.همه اذعان دارند که معلمان و کارگران دارای جایگاهی تعیین‌کننده و فوق‌العاده سرنوشت‌ساز هستند، منتهی این شأن تحت تاثیر تنگناهای اقتصادی و تنزل فرهنگی چندان مورد رعایت جامعه قرار نمی‌گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه