بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب تأمین اجتماعی/اعلام شرایط کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان

عسگری در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب گفت: بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به گونه‌ای است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و…