دوربین انارما در مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در جای جای امامزاده محمدصالح (ع) انار باحضور گسترده و معنوی مردم برگزار گردید…