تصاویر ارسالی مخاطبان انارما از شب یلدا

انارما شب گذشته خبری مربوط به ارسال تصاویر سفره های شب یلدا از سوی مخاطبین انارما منتشر کرد که این خبر همزمان با نشر آن مورد استقبال مردم شهرستان انار  قرار گرفت.