گزارش تصویری؛

گلزار شهدا‌ی شهرستان انار عطر افشانی شد

همزمان با چهل و چهارمین بهار انقلاب، قبور شهدای شهر انار عطرآگین شد