انارما منتشر میکند:

فیلم /قرآن خواندن قاری اناری در مسجدالنبی و رسوایی وهابیت

تصمیم گرفتم که در مسجدالنبی با صوت بلند شروع به تلاوت قرآن کنم که وقتی تلاوت قرآن را آغاز کردم رفته رفته به جمعیت اطراف من اضافه شد و حاضرین با توجه کامل به صوت من گوش میدادند.بعد از اینکه تلاوت من به پایان رسید شرطه های وهابیت هنگامیکه من در پایان قرائت (صدق الله العلی العظیم ) را گفتم دستگیرم کردند…