حاشیه های استعفای عضو ارشد کارگزاران

پیش‌بینی‌ محمد هاشمی از عاقبت کارگزاران

    فرهنگ نیوز: خبر استعفای محمد هاشمی از اعضای اصلی و دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی شوک جدیدی را به فضای سیاسی کشور وارد نمود. این شوک البته بیشتر به هم حزبی های سابق وی و اصلاح طلبان وارد شد و اختلافات درونی این حزب را عیان ساخت؛ حزبی که به تازگی افراد […]