رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان کرمان عنوان کرد:

ناگفته هایی از وضعیت اسفبار منابع آبی دشت انار +نقشه

به گزارش انارما، مهندس علی رشیدی یکی از نخبه های شهرستان انار و رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان کرمان در مصاحبه ای اختصاصی با انارما حقایقی از وضعیت تکان دهنده منابع آبی در دشت انار  بیان کرد که در ادامه این مطالب را از زبان وی میخوانید:   مهدس رشیدی_دشت انار به […]