گزارش تصویری:

آیین نخل برداری در حسینیه خامس آل عبا

به گزارش انارما، آیین عزاداری نخل برداری در حسینیه خامس آل عبا شهرستان انار با حضور پرشور مردم برگزار شد.