جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ | Friday 31 May 2024

يک روز که پيش حميد رفته بودم از او سرنيزه اش را گرفتم. سه روز بعد از اين ماجرا ساعت 12 شب براي خريد سيگار از خانه خارج شدم که وحيد را در خيابان ديدم. بعد هم او را با ضربه سرنيزه کشتم

 

حکم قصاص پسر جواني که دوست خود را با سرنيزه به قتل رسانده بود در ديوان عالي کشور تائيد شد.

 

به گزارش انارما، در اين پرونده مهدي متهم است در تاريخ هشتم فروردين ماه سال 90 در جريان يک درگيري در منطقه سرآسياب مهرآباد وحيد را با ضربه سرنيزه به قتل رسانده است.

 

پرونده اين جنايت پس از صدور کيفر خواست براي محاکمه به شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.

 

در جلسه محاکمه نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست گفت: مهدي 26 ساله متهم به مباشرت در قتل وحيد و حميد 25 ساله معاون در قتل مي باشد که با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام آنها محرز و تقاضاي مجازات قانوني را دارم. اولياي دم مقتول نيز خواستار قصاص عامل جنايت شدند.

 

در ادامه مهدي با حضور در جايگاه و قبول اتهام خود گفت: من و وحيد از 15 سال قبل با هم دوست بوديم و هر از گاهي با يکديگر شيشه مي کشيديم. يک روز براي مصرف شيشه قرار گذاشتيم اما او 4 ساعت مرا در خيابان علاف کرد و به محل قرار نيامد. سر اين موضوع با هم جر و بحث تلفني پيدا کرده و به دنبال انتقام گيري بودم. يک روز که پيش حميد رفته بودم از او سرنيزه اش را گرفتم. سه روز بعد از اين ماجرا ساعت 12 شب براي خريد سيگار از خانه خارج شدم که وحيد را در خيابان ديدم. بعد هم او را با ضربه سرنيزه کشتم.

 

در ادامه نيز حميد با رد اتهامش گفت: من در اين قتل معاونت نداشتم. مهدي به زور سرنيزه را از من گرفت و در زمان قتل من در محل ديگري بودم.

 

پس از آخرين دفاعيات متهمان قاضي همتيار ختم رسيدگي به پرونده را صادر وهمراه 4 قاضي مستشار براي صدور حکم وارد شور شده و مهدي را به قصاص محکوم کردند.حميد نيز از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.

 

با اعتراض مهدي به حکم مجازاتش پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالي کشور حکم را تائيد کردند.

منبع:حوادث

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی