یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ | Sunday 23 June 2024

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: استعداد نخبگان ایرانی در سطحی است كه هر هدف علمی و فناوری را كه زیرساخت آن در كشور وجود داشته باشد، محقق خواهند كرد

بیش از هزار نخبه جوان برتر دانشگاهی صبح امروز در گفت و شنودی 2 ساعته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود پرداختند و از زبان ایشان با ضرورتها و ظرافتهای «استمرار پیشرفت پرشتاب و درون زای علمی»، به عنوان عامل اصلی دست یابی ایران به قله های رفیع «پیشرفت و اقتدار و آبادنی» آشنا شدند.
حضرت آیت الله خامنه ای دیدار با جوانان عزیز نخبه را همچون همیشه، بسیار شیرین و الهام بخش و زمینه ساز اقدام و عمل در سیاستها و برنامه ریزیها دانستند و تأكید كردند: نخبگان جوان كشور، طراحان و مهندسان پیشرفت آینده كشور هستند.
ایشان با تأكید بر اینكه سیاست پیشرفت علمی پرشتاب، سیاست بنیادی نظام اسلامی است، گفتند: مجموعه مغز متفكركشور و نظام به این نتیجه رسیده است كه اگر گذر از دشواری ها و خطرگاهها و لغزشگاهها به چند ركن نیاز داشته باشد، قطعاً یكی از آنها پیشرفت علمی است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استعدادها و توانایی های بالای كشور، خاطرنشان كردند: نخبگان جوان ایرانی قادرند كشور و ملت را به قله های پیشرفت همه جانبه برسانند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: استعداد نخبگان ایرانی در سطحی است كه هر هدف علمی و فناوری را كه زیرساخت آن در كشور وجود داشته باشد، محقق خواهند كرد.
ایشان گفتند: علت آنكه «پیشرفت علمی»، گفتمان اصلی كشور قرار گرفته، این است كه پیشرفت واقعی، بدون پیشرفت علمی و فناوری امكان پذیر نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: البته این پیشرفت علمی نیز باید درون زا و متكی به استعدادهای درونی باشد زیرا حركت، جهش و رشد علمی از درون، زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت كشور و ملت است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأكید بر اینكه درون زا بودن پیشرفت علمی، امكان تعامل محترمانه و برابر علمی و فناوری با كشورهای دیگر را فراهم می كند، گفتند: نخبگان جوان و همه مسئولان و ملت ایران بدانند كه تمركز اصلی جبهه ای كه امروز در مقابل نظام اسلامی قرار گرفته، جلوگیری از قدرتمند شدن علمی و فناوری ایران است.
ایشان تأكید كردند: در تحلیل همه حوادث و قضایای سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی باید این نگاه واقع بینانه و كلان حاكم باشد كه جبهه پرقدرتی در دنیا وجود دارد كه نمی خواهد ایران اسلامی به یك كشور و ملت قدرتمند در زمینه های مختلف بویژه در علم و فناوری تبدیل شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مقالات برخی اندیشمندان و برجستگان امریكا و غرب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: در این مقالات به دستگاه سیاسی غرب هشدار داده می شد كه انقلاب اسلامی ایران به معنای تغییر یك هیأت حاكمه نیست، بلكه پیروزی انقلاب اسلامی به معنای ظهور قدرتی جدید در منطقه غرب آسیا است كه ممكن است این منطقه حساس و ثروتمند را از سلطه غرب خارج و یا تسلط آنها را دچار تزلزل كند و دنیای غرب را از لحاظ تكنولوژی و علمی نیز به چالش بكشد.
ایشان تأكید كردند: بعد از گذشت بیش از سه دهه، اكنون كابوس غربی ها و امریكایی ها به واقعیت تبدیل شده و یك قدرت بزرگ ملی و منطقه ای سر برآورده است كه فشارهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تبلیغاتی نتوانسته آن را از پا بیاندازد بلكه حتی این قدرت بزرگ زمینه ساز اثرگذاری بر ملتهای منطقه و هویت بخشی به مسلمانان شده است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث بسیار مهم منطقه و شمال افریقا در 2 سال گذشته و عكس العمل امریكا و غربیها به آن، تأكید كردند: بیدار شدن ملتها و ایستادن با دست خالی، در مقابل رفتار تحقیر آمیز غرب و امریكا، حادثه بزرگی بود كه البته بر خلاف تصور غربیها، هنوز تمام نشده است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این حوادث، یك پیچ تاریخی بود كه منطقه در حال عبور از آن است و سرنوشت آن هنوز نهایی نشده و غربیها نیز نگران این حوادث هستند.
ایشان خاطرنشان كردند: این حوادث مهم به بركت انقلاب اسلامی است كه از همان ابتدا بشارت دهنده ظهور یك قدرت ملی، عمیق، مؤمن، پابرجا، با استعداد، و روبه رشد و اعتلا بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی، در تبیین عوامل استمرار این قدرت ملی، حفظ شتاب علمی كشور را، ضرورتی بسیار اساسی خواندند و خاطرنشان كردند: تحقق رسالت تاریخی انقلاب اسلامی، نیازمند آن است كه حركت پرشتاب علمی كشور از دور نیفتد و سكته، وقفه یا تردید و تنبلی در آن بوجود نیاید.
ایشان جامعه پرطراوت نخبگان، وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری»، وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» و معاونت علمی رئیس جمهور را 4 ركن استمرار حركت پرشتاب علمی كشور برشمردند و با اشاره به اهمیت فراوان معاونت علمی رئیس جمهور افزودند: این معاونت و بنیاد نخبگان كه زیر نظر آن است وظایف بسیار حساسی در روند پیشرفت علمی ایران بر عهده دارند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خدمات آقای واعظ زاده و خانم سلطان خواه مسئولان قبلی این بخش و انتصاب آقای ستاری به معاونت علمی افزودند: مسئولان جدید معاونت علمی كارها را از صفر شروع نكنند بلكه با تكیه بر كارهای برجسته انجام شده و نقاط قوت موجود، به رفع نقائص، خلاها و كمبودها اقدام كنند.
حضرت آیت الله خامنه ای، بنیاد نخبگان را به ادامه جدی كار و فراهم آوردن نشاط بیشتر علمی توصیه كردند و افزودند: اگر این هدف محقق شود نخبگان و متخصصان خارج و داخل كشور، شوق بیشتری برای حضور در ایران و فعالیت بیشتر در روند پیشرفت علمی بدست خواهند آورد.
رهبر انقلاب، همچنین نوآوری علمی را در روند پرشتاب پیشرفت كشور، بسیار مؤثر خواندند و افزودند: مسئولان وزارت خانه های علوم و بهداشت و درمان و معاونت علمی رئیس جمهور، همه همت خود را برای گسترش نوآوری علمی بكارگیرند.
ایشان رصد دائم حركت علمی كشور، به منظور شناخت دقیق گره ها و مشكلات و برطرف كردن آنها را زمینه ساز افزایش نشاط و نوآوری علمی برشمردند و افزودند: دستگاههای ذیربط در سطوح مختلف ستادی، علمی و اجرایی، ناهماهنگی ها را از بین ببرند و هماهنگ و منسجم به ایفای وظایف بپردازند.
رهبر انقلاب ایجاد مسابقه ای جدی، بزرگ و حقیقی در زمینه نوآوری علمی و فناوری را در دستور كار دستگاههای ذیربط قرار دادند و افزودند: در پایان نامه های مقطع دكتری، نوآوری را مورد توجه جدی و یكی از ملاكهای ارزیابی و امتیاز دهی قرار دهید.
قانع نشدن به رشد علمی موجود از دیگر نكاتی بود كه رهبر انقلاب در این دیدار بیان كردند.
ایشان افزودند: رشد و شتاب علمی ایران در مقیاس منطقه و جهان خیلی خوب است اما این، به معنای رسیدن یا حتی نزدیك شدن به هدف نیست زیرا هم در گذشته از قافله علمی جهان خیلی عقب مانده ایم و هم دیگر كشورها دائم به پیش می روند.
رهبر انقلاب با استناد به این واقعیات نتیجه گرفتند: باید با حفظ شتاب فعلی، خود را به خطوط مقدم علمی جهان برسانیم تا به یاری پروردگار و به همت جوانان و نخبگان خوش استعداد و فعال كشور، ظرف 4 یا پنج دهه به مرجع علمی جهان تبدیل شویم.
ایشان افزودند: به آینده درخشان و قابل دسترسی بیندیشیم كه ایران به قله علم جهانی تبدیل شده و هركسی بخواهد به یافته های جدید علمی دست یابد باید زبان فارسی را فراگیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، با انتقاد از محقق نشدن كامل پیوند علم و صنعت افزودند: با وجود فراگیر شدن این خواسته بسیار مهم، و نیاز حقیقی دانشگاهها و مراكز صنعتی به یكدیگر، هنوز ارتباط كامل و منطقی میان مراكز تحقیقاتی و علمی با كارخانه ها و مراكز تولیدی به وجود نیامده است.
رهبر انقلاب مراجعه بیشتر و متقابل شركتها و كارخانه ها و مراكز علمی و دانشگاهی را ضروری دانستند و افزودند: اگر هر سال شاهد اجرای صدها پروژه تحقیقاتی داخلی و مورد نیاز مراكز صنعتی در دانشگاهها باشیم رشد حقیقی علمی و فناوری محقق خواهد شد.
رهبر انقلاب در همین زمینه به یك نقطه ضعف مهم یعنی اجرای پروژه های مورد نیاز مراكز خارجی در برخی دانشگاهها اشاره كردند و افزودند: كار علمی را كه برطرف كننده نیاز خارجی ها باشد منع نمی كنیم اما هنر آن است كه كار علمی و تحقیقاتی، معطوف به حل مشكلات و تأمین نیازهای داخلی باشد.
ایشان در پایان سخنانشان جامعه نخبگانی را به تقوا و توجه بیشتر به معنویت توصیه كردند و افزودند: صفای دل و نورانیت نخبگان جوان، زمینه ساز جلب رحمت الهی و آسان شدن راه پیشرفت و ارتقای علمی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه آقایان:
–    محمدحسین نورانیان – دارنده مدال نقره المپیاد، دانشجوی دكترای برق دانشگاه خواجه نصیر
–    محمدحسین دهقانی فیروزآبادی – نفر برتر كنكور 81 ، استاد مدعو
–    حمیدرضا لورك آقا – برگزیده المپیاد دانش آموزی، دانشجوی مهندسی هوا فضا
–    حسین پیرحسین لو – نفر برتر كنكور 88 ، دانشجوی مهندسی برق شریف
–    علی رجب لو – دكترای مكانیك دانشگاه تهران
–    حجت الاسلام حسین جمالزاده – رتبه اول المپیاد دانشجویی، دانشجوی علوم و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
–    محمد مسعود عندلیب – نفر برتر آزمون سراسری 92، دكترای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
و خانم ها:
–    مدینه كرمی – رتبه اول المپیاد دانشجویی، كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
–    فرحناز فهیمی پور – دانشجوی دكترای دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
به تبیین دیدگاههای خود در زمینه های علمی و دانشگاهی پرداختند.
مهمترین نكاتی كه نخبگان دانشگاهی به آنها تأكید می كردند به این شرح است:
–    لزوم تجدید ساختار در سازمانهای مرتبط با پژوهش
–    چابك سازی مراكز تحقیقاتی
–    اهمیت نگاه واقع گرا و صحیح به مقوله پژوهش و شركتهای دانش بنیان
–    ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از نخبگان و طرح های تحقیقاتی آنها
–    انتقاد از پذیرش بیش از نیاز دانشجو در مقاطع تحصیلات تكمیلی
–    ایجاد پژوهشكده های فرهنگی و هنری معتبر برای پژوهش بر اساس نیازهای جامعه
–    ضرورت تغییر رویكرد فعلی دانشگاهی نسبت به زبان و ادبیات فارسی
–    رفع موانع و مشكلات اداری و غیراداری برای بازگشت بیشتر فارغ التحصیلان خارج از كشور
–    انتقاد از موازی كاری و نبود هماهنگی میان نخبگان به دلیل ضعف در كار گروهی
–    پیشنهاد تشكیل شوراهای تخصصی زیر نظر بنیاد ملی نخبگان به منظور برقراری ارتباط میان نخبگان
–    اهمیت بهبود فضای كسب و كار و ترویج فرهنگ تولید و ثروت از طریق علم
–    پیشنهاد تشكیل شبكه ارتباطاتی جوانان نخبه جهان اسلام
–    ابراز نگرانی از بالا رفتن سن كار مولد
–    شروع كارآموزی از مقطع دبیرستان برای اصلاح فرهنگ كار
–    كاهش حجم دروس غیرسودمند و افزایش دروس كاربردی
–    لزوم اجرای كامل قانون شركتهای دانش بنیان
–    اولویت بندی حركت علمی براساس نقشه جامع علمی كشور
–    گلایه از مدیریت مهندسان بر نهادهای علوم انسانی
–    پیامدهای منفی كوچ علمی از علوم پایه و مهندسی به علوم انسانی
–    نگرانی از شیوع پدیده نامبارك سیاسی كاری در علوم انسانی
–    انتقاد از انحصار و ناكارآمدی برخی از بخش های دولتی
و لزوم شفاف سازی در نظام سلامت و پایش دائم عملكرد متصدیان و مجریان بخشهای دولتی

منبع:خامنه اي دات اي ار

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

واژگونی خونین بخاطر خواب آلودگی راننده پژو پارس درمحور انار _ یزد

به گزارش پایگاه خبری انارما؛ حسن زمانی رییس مرکز اورژانس انار گفت: ساعت ۵:۱۷ صبح امروز ۲۲ خرداد ماه یک‌مورد واژگونی سواری پژو پارس در ۲۰ کیلومتری محور انار – یزد به مرکز عملیات اورژانس گزارش داد ...

یادداشت های خصوصی