شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ | Saturday 30 September 2023

مسئول بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت : براساس تحقیقات علمی ، صدها نوع قارچ و میکروب در مسیرهای عبوری دود لولهقلیان وجود دارد که به راحتی توسط دود، وارد سیستم تنفسی شده و منجر بهسرطان ریه ، حنجره  و دیگر قسمتهای دستگاه تنفسی می شود . رضا رحیمی در گفتگو با […]

مسئول بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت : براساس تحقیقات علمی ، صدها نوع قارچ و میکروب در مسیرهای عبوری دود لولهقلیان وجود دارد که به راحتی توسط دود، وارد سیستم تنفسی شده و منجر بهسرطان ریه ، حنجره  و دیگر قسمتهای دستگاه تنفسی می شود .

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار خانه خشتی افزود : قلیان  ،این وسیله کم خرج ، اما پرخطر این روزها پای ثابت تفریح بسیاری از جوانانو خانوادههای ایرانی است.
وی تصریح کرد : در اعتیاد به قلیان بین دختران و پسران تفاوت فاحشی مانندسایر مواد مخدر و دخانی دیده نمی شود و این امر با توجه به مضرات بسیارزیاد قلیان آسیب های جدی به مادران آینده وارد خواهد نمود و در نتیجهشاهد کودکانی معیوب و بیمار خواهیم بود .
رحیمی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان قلیان معتقدند چون تنباکو از طریقآب تصفیه می شود تمام مضرات آن نیز از بین می رود گفت :  مصرف کنندگانقلیان به این دلیل در بین انواع دخانیات موجود در بازار به قلیان رویآورده اند که آن را کم خطرترین نوع مواد دخانی می دانند، غافل از این کهآنچه کشیدن قلیان با مصرف کنندگان آن می کند به مراتب ناگوارتر از سیگاراست.
وی خاطرنشان کرد : چه آنهایی که به ادعای خودشان تفننی قلیان می کشند، چهآنهایی که قلیان کش حرفه ای هستند باید بدانند که مصرف قلیان بتدریج آنهارا در معرض انواع بیماری ها قرار می دهد .
آقای رحیمی چروکیدگی پوست، پیری زودرس، تیرگی زیر چشم و لب ها، زردی وفساد دندان ها را از مهم ترین نشانه های ظاهری افرادی برشمرد  که قلیانکشیدن ، جزو برنامه های روزمره زندگی شان شده است.
وی یادآور شد : یک مصرف کننده قلیان ، در هر وعده مصرف که به طور متداول۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد، حدود ۵۰ تا ۲۰۰ پک می زند که هر پک به طورمتوسط حاوی یک لیتر دود است که منوکسید کربن موجود در دود قلیان درمقایسه با سیگار و اثرات آن برای مصرف کننده و همچنین افراد در معرض دودتحمیلی، به مراتب بیشتر است.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

بازدید معاون رئیس جمهور از طرح مسکن ملی در انار

سیدمحمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس به همراه معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن ‌ و اراضی الحاق شده به محدوده شهر انار بازدید کردند. ...

یادداشت های خصوصی