پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | Thursday 30 May 2024

سمند LX دوگانه سوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX 25,500,000 23,000,000

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop) 11,200,000 10,870,000
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) 12,300,000 12,342,000
وانت باردو دوگانه سوز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) 13,100,000 12,820,000
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) 13,700,000 14,292,000
پژو روآ سال سفارشی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
سمند SE 24,800,000 20,620,000
سمند LX دوگانه سوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX 25,500,000 23,000,000
سمند LX یورو ۴ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۵,۰۰۰
سمند سورن MUX 31,000,000 26,850,000
سمند سورن MUX با رینگ معمولی ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX 32,000,000 30,500,000
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 37,000,000 35,000,000
سمند EF7 بدون مالتی پلکس ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 29,000,000 26,115,000
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5 39,500,000 33,605,000
پژو پارس ELX 44,200,000
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۵,۷۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 47,000,000
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 35,800,000
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 50,000,000 39,500,000
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 37,000,000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 30,700,000 29,500,000
رانا LX . TU5 32,000,000 30,232,800
تندر E1 31,000,000 31,550,000
رنو تندر E2 34,200,000
رنو تندر E2 دوگانه سوز ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 44,600,000 45,651,000
وانت دیزل تونلند
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE 17,500,000
پراید ۱۳۲ EX 17,000,000
پراید ۱۳۲ LE 16,500,000
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX 16,900,000 15,082,000
پراید ۱۳۲ SL 15,900,000 14,591,000
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX 16,800,000
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX 15,800,000 14,213,000
پراید ۱۴۱ SL 13,720,000
پراید ۱۱۱ SE 18,400,000
پراید ۱۱۱ EX 17,800,000
پراید ۱۱۱ LE 16,700,000
پراید ۱۱۱ SX 17,000,000 15,268,000
پراید ۱۱۱ SL 16,400,000 14,776,000
پراید SL 131 15,350,000 14,474,000
پراید SL 131 گازسوز ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پراید SX 131 16,400,000 14,967,000
پراید SE 131 17,200,000
پراید LE 131 15,700,000
پراید LE 131 گازسوز ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131 17,000,000 15,767,000
پراید EX 131 گازسوز ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX 21,000,000
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۴۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۴۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH 137,300,000 135,700,000
نیسان تینا MID 123,000,000 125,100,000
نیسان قشقایی HIGH 136,000,000
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۲۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
رنو تندر E2 35,500,000 35,510,000
رنو تندر E2 آپشن دار ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۳۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 48,000,000 46,900,000
لیفان X60 64,500,000 63,600,000
لوبو ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۱,۱۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50 63,200,000
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530 39,500,000 40,000,000
MVM 315 هاچ بک ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 60,500,000 63,000,000
راین
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE 43,000,000 47,000,000
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE 55,000,000
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 118,000,000 115,000,000
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 110,000,000

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی