شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ | Saturday 25 May 2024

شهرداری قلعه گنج – فجر آلکان رفسنجان

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

از هفته

در ورزشگاه

محل مسابقه

۱

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

آبی پوشان کهنوج – شهرداری جیرفت

۳۰/۱۳

هفتم

کهنوج

۲

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

فجر آلکان رفسنجان – شهرداری زرند

۳۰/۱۳

هفتم

رفسنجان

۳

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

شهرداری منوجان – شهرداری رودبار

۳۰/۱۳

هفتم

منوجان

۴

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری کهنوج – شهداء اسدآبادی زرند

۳۰/۱۳

هفتم

کهنوج

۵

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری نجف شهر – شهرداری قلعه گنج

۳۰/۱۳

هفتم

سیرجان

۶

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری شهربابک – شهرداری بروات

۳۰/۱۳

هفتم

شهربابک

۷

جمعه ۱۵/۹/۹۲

گل گهر سیرجان – علوم پزشکی کرمان

۳۰/۱۳

هفتم

سیرجان

football1

 

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

از هفته

در ورزشگاه

محل مسابقه

۱

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهرداری جیرفت – شهرداری کهنوج

۳۰/۱۳

هشتم

جیرفت

۲

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهرداری رودبار – آبی پوشان کهنوج

۳۰/۱۳

هشتم

رودبار

۳

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهداء اسدآبادی زرند – شهرداری نجف شهر

۳۰/۱۳

هشتم

زرند

۴

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری بروات – شهرداری منوجان

۳۰/۱۳

هشتم

بم

۵

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری قلعه گنج – فجر آلکان رفسنجان

۳۰/۱۳

هشتم

قلعه گنج

۶

جمعه۲۲/۹/۹۲

علوم پزشکی کرمان – شهرداری شهربابک

۳۰/۱۳

هشتم

کرمان

۷

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری زرند – گل گهر سیرجان

۱۲

هشتم

زرند

 

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی