سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday 24 November 2020

شهرداری قلعه گنج – فجر آلکان رفسنجان

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

از هفته

در ورزشگاه

محل مسابقه

۱

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

آبی پوشان کهنوج – شهرداری جیرفت

۳۰/۱۳

هفتم

کهنوج

۲

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

فجر آلکان رفسنجان – شهرداری زرند

۳۰/۱۳

هفتم

رفسنجان

۳

پنج شنبه ۱۴/۹/۹۲

شهرداری منوجان – شهرداری رودبار

۳۰/۱۳

هفتم

منوجان

۴

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری کهنوج – شهداء اسدآبادی زرند

۳۰/۱۳

هفتم

کهنوج

۵

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری نجف شهر – شهرداری قلعه گنج

۳۰/۱۳

هفتم

سیرجان

۶

جمعه ۱۵/۹/۹۲

شهرداری شهربابک – شهرداری بروات

۳۰/۱۳

هفتم

شهربابک

۷

جمعه ۱۵/۹/۹۲

گل گهر سیرجان – علوم پزشکی کرمان

۳۰/۱۳

هفتم

سیرجان

football1

 

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت شروع

از هفته

در ورزشگاه

محل مسابقه

۱

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهرداری جیرفت – شهرداری کهنوج

۳۰/۱۳

هشتم

جیرفت

۲

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهرداری رودبار – آبی پوشان کهنوج

۳۰/۱۳

هشتم

رودبار

۳

پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲

شهداء اسدآبادی زرند – شهرداری نجف شهر

۳۰/۱۳

هشتم

زرند

۴

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری بروات – شهرداری منوجان

۳۰/۱۳

هشتم

بم

۵

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری قلعه گنج – فجر آلکان رفسنجان

۳۰/۱۳

هشتم

قلعه گنج

۶

جمعه۲۲/۹/۹۲

علوم پزشکی کرمان – شهرداری شهربابک

۳۰/۱۳

هشتم

کرمان

۷

جمعه۲۲/۹/۹۲

شهرداری زرند – گل گهر سیرجان

۱۲

هشتم

زرند

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

تملک و مرمت درمانگاه سعدی توسط شهرداری انار / وقتی شهرداری جور میراث فرهنگی انار را میکشد

رییس شورای اسلامی شهر عنوان کرد: در سال‌های اخیر موضوع تخریب آثار تاریخی شهر به موضوع مهمی تبدیل شده و دوستداران میراث فرهنگی خواستار تملک و بازسازی این آثارشده اند که تاکنون اقدام قابل قبولی در این ر ...

یادداشت های خصوصی