یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ | Sunday 26 May 2024

به خاطر حضور در منطقه دشمن، دستان اسیر را نباید گشود اما، برای سیراب کردنش، نباید تردیدی به خود راه داد

عکسی که می بینید، در اواسط سال های جنگ، در جبهه های میانی گرفته شده است. گروهی از رزمندگان، به همراه تعدادی اسیر بعثی، در حال بازگشت به مواضع خودی هستند. وجود اسرای دشمن در میان جمع، حکایت از عملیات ایذایی پیروزمندانه ای می کند. نکته جالب توجه، صحنه سیراب کردن یکی از اسرا، به دست یک بسیجی است. صحنه ای زیبا که سندی است بر تفاوت فاحشی که میان طرفین جنگ وجود داشت. به خاطر حضور در منطقه دشمن، دستان اسیر را نباید گشود اما، برای سیراب کردنش، نباید تردیدی به خود راه داد. این است رسم علویان و حسینیان، در مواجهه با سپاه معاویه و یزید. شاید که شرم کنند، پیروان سفیانی.

منبع:فرهنگ

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی