پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | Thursday 30 May 2024

حسنی در این خصوص به معاون رئیس جمهور گفت: ساختمان بخش خیرساز سی تی اسکن بیمارستان انار که راه اندازی آن بسیاری از مشکلات درمانی مردم انار و حتی شهرستان های اطراف را میتواند حل کند نیازمند ۳میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه ظرف یک ماه آینده می باشد.

به گزارش پایگاه خبری انارما ، در حاشیه بازدید معاون رئیس جمهور از شهرستان انار، دکتر حسنی سرپرست مرکز بهداشت سلامت از معاون رئیس جمهور خواست که دولت اعتبارات بیشتری را جهت تکمیل پروژه سی تی اسکن بیمارستان انار اختصاص دهد.

حسنی در این خصوص به معاون رئیس جمهور گفت: ساختمان بخش خیرساز سی تی اسکن بیمارستان انار که راه اندازی آن بسیاری از مشکلات درمانی مردم انار و حتی شهرستان های اطراف را میتواند حل کند نیازمند ۳میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه ظرف یک ماه آینده می باشد.

وی افزود: تاکنون ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی برای این پروژه اختصاص یافته که راه اندازی آن نیازمند اعتبارات بیشتری می باشد که جا دارد وزارت بهداشت همانگونه که در دوسال اخیر توجه ویژه ای به شهرستان انار در پرداخت اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه های درمانی داشته اند بودجه ای را جهت تکمیل این پروژه اختصاص دهند.

همچنین اخذ مجوز جهت راه اندازی اورژانس و شبانه روزی شدن مرکز بهداشت لطف آباد با توجه به نیاز مبرم مردم این منطقه،از دیگر درخواست هایی بود که دکتر حسنی در این دیدار مطرح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی