شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | Saturday 9 December 2023

به گزارش انارما طی اهداء لوحی از سوی سید مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشکری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از علیرضا حسینی که در عرصه گردشگری و برگزاری چهارمین جشنواره پسته خورون در روستای محمدآباد ساقی شهرستان انار قدردانی به عمل آورد.

به گزارش انارما طی اهداء لوحی از سوی سید مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشکری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از علیرضا حسینی که در عرصه گردشگری و برگزاری چهارمین جشنواره پسته خورون در روستای محمدآباد ساقی شهرستان انار قدردانی به عمل آورد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

غزه محو شدن اسراییل را از صفحه روزگارقطعی کرد

غزه محو شدن اسراییل را از صفحه روزگارقطعی کرد و نشان تکنولوژی پیشرفته درعزم واراده الهی رنگی ندارد. ...

یادداشت های خصوصی