مصاحبه ای متفاوت با یکی از چهره های شناخته شده انار

هرکس تحت هرعنوان بخواهد بر علیه نظام و رهبری عظیم الشأن قدعلم کند محکوم به فنا میباشد

انارما به مناسبت سالروز حماسه ۹دی ماه مصاحبه ای متفاوت با سید علی معزی رئیس شورای حل اختلاف امور خانواده و یکی از شخصیت های شناخته شده  شهرستان انار انجام داده است. مشروح این مصاحبه به شرح ذیل می باشد: یا ایهاالذین امنو اطیعو الله واطیعو الرسول و اولی الامر منکم معزی در ابتدای صحبت […]