دوره توجیهی نانوایان شهرستان انار برگزار شد

دوره توجیهی ۴۷ نانوای شهرستان انار باحضور  فرماندار انار، مسئولین ادارات فنی و حرفه ای،صنعت معدن ، اداره غله و مجمع امور صنفی برگزار گردید.این دوره ۳ روزه به دستور فرماندار و جهت ارتقاء سطح علمی و دانش عمومی نانوایان و ارتقاء کیفیت نان در شهرستان انار برگزار گردید. مهندس خادمی در جمع نانوایان شهرستان […]