روایت پاسداری سردار جهان اسلام

حاج قاسم سلیمانی مرد بی ادعای که صحنه‌های دفاع ملت ما را تقدس بخشیده و جنگ را با همه تلخی ها و مرارت هایش چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و امروز در جبهه مقاومت در مبارزه با گروه تکفیری و شکست سخت داعش را مقدس کرده است …