از مصرف بیش از حد سموم کشاورزی تا سایه آلودگی آلاینده های ناشی از مس میدوک

امروزه باتوجه به معضلات محیط زیست هر نقطه ای از شهر ، مهمترین نکاتی است که باید در نظر گرفته شود تا بتوان بهره وری مناسب از محیط زیست را داشته باشیم .