کشاورزان برای از دست نرفتن سهمیه کود انار اقدام کنند

اطلاعیه جهاد کشاورزی انار در خصوص خرید کود سوپرفسفات

به گزارش انارما، جهاد کشاورزی شهرستان انار طی اطلاعیه ای که به انارما ارسال کرده از کشاورزانی که تمایل به خرید کود سوپرفسفات تریپل دارند خواسته تا برای تخصیص نیافتن سهمیه شهرستان انار به شهرستان های دیگر هرچه سریعتر  اقدام کنند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد: بدینوسیله به اطلاع عموم کشاورزان محترم میرساند […]