پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | Thursday 20 June 2024

تقسیم ارث برای وراث تابع تشریفاتی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است. اینگونه نیست که اگر شخصی فوت نمود، وراث وی بتوانند اموال و ماترک وی را بین خود تقسیم کنند.

#آموزه_های_حقوقی(۲۴)
(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

همان گونه که در نوشتارهای قبلی گفته شد، ارث وضعیت حقوقی دارایی های متوفی پس از فوت است که با شرایطی به وراث منتقل می شود. اما در خصوص تحقق ارث باید گفت ارث پس از فوت شخص ایجاد می شود و وراثی می توانند ارث ببرند که حین فوت متوفی زنده باشند. در خصوص جنین نیز باید گفت تنها در صورتی ارث می برد که نطفه او حین فوت متوفی منعقد شده باشد و زنده متولد شود.

تقسیم ارث برای وراث تابع تشریفاتی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است. اینگونه نیست که اگر شخصی فوت نمود، وراث وی بتوانند اموال و ماترک وی را بین خود تقسیم کنند.

در حقیقت مقدماتی لازم است تا ابتدا انجام شود؛ اول اینکه قیمت کفن متوفی و حقوق عینی متعلق به ترکه( مثل رهن) می بایست تادیه شود. دوم اینکه دیون و واجبات مالی متوفی( هر گونه بدهی هم چون مهریه و …) باید پرداخت گردد. سوم اینکه وصیت متوفی می بایست انجام شود و اگر به نفع شخصی وصیت کرده است سهم موصی له پرداخت شود. در آخر باقی مانده ترکه و اموال متوفی طبق قواعد ارث بین وراث تقسیم می شود.

البته نکته ای که حائز اهمیت است این است که ممکن است وارثی حین فوت متوفی زنده باشد و شرایط ارث بری وی محقق باشد اما موانعی در کار باشد که وی از ارث محروم گردد. موانع تحقق ارث عبارتند از؛ قتل عمدی، کفر، لعان و زنا. در نوشتارهای بعدی در خصوص هر یک از موانع ارث توضیحاتی داده خواهد شد.

مهدی مظفری اناری-پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی