دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ | Monday 27 May 2019

آنچه میخوانید متن ارسالی یک شهروند اناری فعال در عرصه های فرهنگی و سیاسی است که در وصف سیاستهای خبری حاکم بر یک رسانه سلیقه ای در انار می باشد و برای این پایگاه خبری ارسال نموده است..

 آنچه میخوانید متن ارسالی یک شهروند اناری فعال در عرصه های فرهنگی و سیاسی است که در وصف سیاستهای خبری حاکم بر  یک رسانه سلیقه ای در انار می باشد و برای این پایگاه خبری ارسال نموده است..

به گزارش ” انارما” ؛ آنچه میخوانید متن ارسالی یک شهروند اناری فعال در عرصه های فرهنگی و سیاسی است که در وصف سیاستهای خبری حاکم بر  یک رسانه سلیقه ای در انار می باشد و برای این پایگاه خبری ارسال نموده است:

شهداء نیازی به انتشار تصویرشان نداشتند

 • معرفی شهداء و آشنا کردن مردم خصوصا نسل جوان با شهداء شهرستان کاری بسیار پسندیده و قابل تحسین است و این خود نه تنها یک رسانه بلکه رسانه های هم سو دیگر نیز به وفور  متصدی آن بوده اند، لذا این حرکت، قابل تحسین و تقدیر است.
 • اما نکته ای که قابل ذکر است این که شهداء نیازی به انتشار تصویرشان نداشتند و انتشار تصویر و زندگینامه و مصاحبه با والدین و همسر و فرزندان شهداء اگر چه ضرورت دارد اما این هدف عالی شهداء نبود و نیست.
 • هدف شهدایی که با تمام وجود در مقابل استکبار زمان خود ایستادند این است که مردم در آزادی کامل به دینداری و زندگی بپردازند و مرام و مسلک آنها در جامعه زنده باشد.
 • اگر تصاویر آنها زینت بخش شهر شده و اگر کوچه و خیابانهای شهر نورانی به نور اسامی شهداء شده است اینها همه علامتهایی است که از یادمان باشد از آنها فاصله نگیریم (کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود).

اگر افتخار ما معرفی شهداست قطعا باید سیاست خبری و تحلیلی ما نیز در همان مسیر و مسلک باشد

 • اگر در رهگذر معرفی شهداء و انتشار تصاویر و زندگینامه شهداء، اهداف و راهبردهایی خلاف ممشا و مسلک آنها انتخاب و ترویج کردیم، در این صورت معرفی شهداء ضرر و خسارتش بیش از فایده آن است چرا که با نمایش مسلک شهدایی بر خلاف مسیر آنها حرکت کرده ایم و این همان دوگانگی و نفاق است که مذموم است. اگر افتخار ما این است که یکی از کارویژه های ما معرفی شهداست قطعا باید سیاست خبری و تحلیلی ما نیز در همان مسیر و مسلک باشد نه در جهت خلاف آن چرا که با این سیاست، مخاطب با ذهنیت مثبت در جهت منفی و مخالف، حرکت میکند و تصور او این است که شما عامل هدایت و روشنگری او شدید نه عامل انحراف و اشتباهات او.

در مسیر اثبات حقانیت خود، مردم را گرفتار جهل مرکب نکنید / جذب مخاطب به شرط به تاراج گذاشتن دارائی آنها!

 • وظیفه همه نخبگان و مطلعین در عرصه های سیاسی و اجتماعی خدمت رسانی به مردم است و در این شکی نیست اما خدمت رسانی که در خلال آن خیانت موج بزند بهتر که نباشد، مردم جهل مردم، آنها را نابود میکند نه نداشتن پل یا معرفی نشدن آئین جوش زدن یا مراسمات دیگر، لذا با بیان خدمات انجام شده در مسیر اثبات حقانیت خود، مردم را گرفتار جهل مرکب نکنید، اجازه دهید که مردم چهره واقعی شما را بشناسند، جوانمردی در عرصه رسانه این است که با چهره واقعی خود، مردم را به سمت خود جذب کنید، مستقیم بگویید که نگران بی دین شدن مردم نیستید، به مردم بگویید که همه تلاش شما حیاء زدایی و ناموس زدائی در جامعه باحیاء انار است و بعد مخاطب جذب کنید، به مردم بگویید که با نیت عمومی کردن ناموس مردم، به قصد نابود کردن بنیان خانواده، به قصد دین زدائی از جامعه متدین اناری، قصد دارید مخاطب جذب کنید نه اینکه در لباس خدمتگذار و دلسوز مردم، به امر اربابانتان، همه دارائی آنها را به تاراج ببرید.

مسئله این است ، از انقلاب و مفهوم آن و ماهیت آن چیزی متوجه نشدید

 • اما در باب انقلابیونی چون علی مطهری و سیدمحمدخاتمی، نیازی به پاسخ تفصیلی ندارد چرا که انقلابی خواندن فردی که تمام همت خود را در مسیر ساقط کردن انقلاب به کار گرفت -فردی که در اختلافات سال ۸۸ به نابسامانی های خیابانی دامن زده و پنجه به چهره نظام بکشد، فردی که سکاندار انقلاب [مقام معظم رهبری] او را باغی [سرکش] بر انقلاب نامیدند کما اینکه خوارج نیز باغی زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و با لباس مقدس مآبی مقابل سکاندار علم و تقوا و سیاست قیام کردند- نشان از این دارد که از انقلاب و مفهوم آن و ماهیت آن چیزی متوجه نشدید و به شما توصیه می شود که صحیفه امام خمینی رحمۀ الله علیه را یک بار مرور کنید!
 • فراموش نکنید که شما داعیه دار آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات هستید و در این زمینه فریاد شما گوش فلک را کر کرده اما در انتشار نظریات، منحصر در چند ضد انقلاب و افراد معلوم الحال و کسانی که بعد از عمری خدمت به انقلاب، از مسیر انقلاب و خط امام فاصله گرفتند هرچند که خط امام در دست داشتند!
 • بدون اینکه خود شما اشاره کنید واضح و مبرهن است که شما گرفتار استبداد در نشر اخبار و اطلاعات هستید، علنا و رسما تصریح کنید که دچار دیکتاتور خبری و انحصار در کار رسانه ای  هستید و بعد مخاطب جذب کنید! تصریح کنید که از خط امام فاصله گرفتید و دلسوز انقلاب نیستید و مخاطب جذب کنید! به شهدایی که تصاویر آنها را منتشر کردید بگویید که اعتقادی به راه آنها ندارید و کار رسانه ای کنید!

 از عقاید بی‌انصافی در حق مردم انار سیاستهای خبری حاکم بر  رسانه سلیقه ای است که در اختیارتان می باشد

 • انعکاس رسانه ای اخبار و اطلاعات دیگران را عصبانی نمیکند چراکه ما بر خلاف نظریه شما از عمق جان اعتقاد به جریان آزاد اطلاعات داریم، علاوه بر اینکه تعبیر «عصبانی» تعبیر صحیحی نیست و ناشی از عصبانیت شما دارد. ناراحتی مردم شریف انار از سیاستهای خبری حاکم بر  رسانه در اختیار می باشد، اگر معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستید و بعضا صدای مردم انار هستید، مردم انقلابی انار بخش عمده و بلکه قاطبه مردم انار هستند، اگر از انقلاب و انقلابی گری دم میزنید چرا منعکس کننده نظریات آنها نیستید؟ چرا از تجمع بخشی از مردم انار ناراحتید؟ چرا انقلاب، در رسانه شما جایگاهی ندارد؟! چه اصراری دارید بی دینی و بی حیائی را در شهرستان، ترویج و زمینه سازی کنید؟!
 • امری که دنیای غرب در آن به بن بست رسیده و «وندی شلیت» یکی از بزرگترین فمنیستهای آمریکا در کتابی به عنوان «دختران به عفاف روی می آورند» سعی کرده بزرگترین مشکل اجتماعی زنان عصر خود در آمریکا را بی عفتی و بی حجابی عنوان کند و القاء کند که سلامت فرد و جامعه در گرو عفاف و پوشش است، شما در یک اقدام عصر حجری پسماندهای تفکر آنها را در جامعه متمدن و مترقی ایرانی رواج داده و به آن افتخار کنید!؟
 • همراهی عده ای فریب خورده یا مغرض با این سیاست دال بر تأیید صحت این مسیر نیست، عواقب بی عفتی که شما داعیه دار آن شده و به آن افتخار میکنید طلاق، روابط نامشروع، فروپاشی خانواده، سلب امنیت اجتماعی،روانی دختران و زنان جامعه، خواهد بود. آیا حاضرید ناموس شما نیز گرفتار این عواقب شوم بی عفتی شود؟!
 • و اما حرمت یا حلیت دوچرخه سواری در ملأ عام؛ اولا شما از فتوای دیگر مراجع اطلاع دارید؟! ثانیا بر فرض که حرمت آن یک فتوا باشد نه حکم حکومتی، آیا شما اطمینان دارید که با ترویج آن فقط زنان و دخترانی که مقلد ایشان نیستند گرفتار آن می شوند؟! آیا شما که خود را از اهالی رسانه میدانید که قابل تأمل است؛ متصدی حل مشکل دوچرخه سواری زنان در ملأ عام میدانید؟! همه مشکلات حوزه زنان و دختران برطرف شده فقط این مشکل روی زمین مانده؟! در هیچ شهری دوچرخه سواری زنان و دختران آزاد نیست مگر در شهرستان انار توسط یک رسانه … .

این شعار زیبا را منافقانه سر ندهید، کسانی که مملکت را به آتش کشیده اند را انقلابی مینامید

 • از لعن و نفرین سخن نگویید که آرزوی قلبی شما و همفکرانتان گاهی در فلتات لسان شما، آبرویی برای شما نگذاشته است، مطالعه کنید نظرات رسانه های همسوی شما بعد از فوت همسر مکرمه حضرت آیت الله علم الهدی که چه آرزویی کرده اند!

این شعار زیبا را منافقانه سر ندهید، کسانی که مملکت را به آتش کشیده اند را انقلابی مینامید، عفت و حیاء زنان و دختران را به ورطه نابودی میکشانید، پاکی پسران متدین و عزیز شهر را به ورطه نابودی میبرید بعد شعار زنده باد سرمیدهید؟! شما که شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سرسلسله شعارهایتان است اجازه ندارید از شعار «زنده باد» دم بزنید!

یک مناظره علمی و منطقی چاره کار است که ما به شدت از آن استقبال میکنیم

 • ادعاهای انتهای جوابیه را هم باید مستندا شرح دهید و ادعای صِرف کافی نیست!  همفکرانتان که دین پرستی را ارتجاع به ۱۴۰۰ سال قبل میدانید دم زدن از کورش جای بسی تأمل است!!

در باب ادعای اینکه در جهت مخالفت و ضدیت نظام و انقلاب و امام حرکت نکرده اید یک مناظره علمی و منطقی چاره کار است که ما به شدت از آن استقبال میکنیم!

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران

علی سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۲۶ ب.ظ

احسنت…از بس متنهای سطح پایین و آبکی در اون سایت خونده بودیم داشت یادمون میرفت که در انار هم اینجور نویسندگان قدر قدرتی هستن
طیب الله بر این قدرت استدلال و زبان شیوا

علی سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۴۵ ب.ظ

عالیییییییییییییییییییییییییییییییی بود شادی روح شهدا صلوات

دلسوزم سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۴:۲۵ ب.ظ

بسیارررر عااالی.باشد که همه ی مردم بفهمند.با دروغ و سیا کاری کاری پیش نمیره…دست شما درد نکنه که مردم رو روشن میکنید

گنج سخن سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۱۴ ب.ظ

جانا سخن از دل ما میگویی

اناری سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۱۵ ب.ظ

ماشاءالله به این ذهن و به این متن
آفرین ، رحمت خدا به شیری که خوردی

علی سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۱۸ ب.ظ

این آقا اگه راست میگه جیزی تو چنته داره بیا وسط ، نه که معلوم نیست از کدوم سوراخ به نشر اکاذیب و افترا و توهین به شهید و مقدسات و ناموس و … می پردازه

انقلابی سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۲۱ ب.ظ

این جناب روشنفکر اگه راست میگه بیا وسط میدون ، یه مناظره با بچه های انقلابی بگذاره ، معلوم شه چند مرده حلاجه ، و گر نه منم آنکه رستم بود قهرمان …

برخورداری سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۷:۰۹ ب.ظ

احسن آفرین با خواندن این مطلب مشخص شد اون بنده خدا هیچی نیست و طبل توخالی هست و چقدر ادعا هم داردو با ترویج مسائل ضداخلاقی و عکسهای زنان بی حجاب مخاطب جذب می کند

313 چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵ ب.ظ

رسانه باید سطح فکر مردم رو بالا ببره ما به این قبیل مطالب خیلی نیاز داریم
باید این راه ادامه پیدا کنه
وقتی خلا هست یه رسانه آبکی مثل … این خلا رو پر میکنه
یاعلی

ناشناس چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹ ب.ظ

افرییییییین خیلی لذت بردم چقدر شیوا

نریمان چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲ ب.ظ

واقعا که چقدر متفاوتند،ادم معنی شخصیت و ادب و کمال رو اینجا می‌فهمه ،دست مریضاد همشهری

علی پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۴:۵۷ ب.ظ

دمت گرم هرکی هستی شیر مادرت حلالت ، خیلی زودتر از اینا باید میومدی وسط . یا علی

 پیام رسان های انارما

 اینستاگرام انارما

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

تصاویری از ویژه برنامه شب های رمضان با حضور حجت الاسلام ایزدخواه در انار

ویژه برنامه شب های رمضان با حضور حجت الاسلام والمسلمین ایزدخواه روحانی خوشنام مشهدی در انار برگزار می شود ...

یادداشت های خصوصی